Projekteja

Isännöintijärjestelmä toimi ajoittain hitaasti

Verkon tarkistuksessa todettiin, että vanha tiedostopalvelin aiheutti hitauden. Palvelin vaihdettiin työasemien vaihdon yhteydessä. Työt tehtiin viikon aikana ilman käyttökatkoksia. Uusi palvelin asennettiin työpäivän jälkeen ja tiedot siirrettiin myös siihen saman illan aikana. Seuraavana päivänä asiakkaalla oli uusi järjestelmä käytössä.

Windows palvelin projekti

Isännöintitoimisto tarvitsee uuden Windows 2016 palvelimen .Palvelimen yliheitto tehtiin illalla. Myös käytössä olevat ohjelmat kuten Equitrac ja SQL Server tietokantoineen siirrettiin uudelle palvelimelle.

Windows palvelin projekti

Raskaan kaluston vuokraus- ja myyntitoiminta yritys tarvitsee uuden palvelimen. Pilotin aikana todettiin, että kaikkia ohjelmia ei saada toimimaan uudessa palvelimessa. Täten vanha palvelin jää käyttöön uuden palvelimen rinnalle. Palvelimen yliheitto tehtiin niin, että vältettiin katkot työskentelyssä. Myös ohjelmat Microsoft Dynamics C5, Passeli ja Kasperi tietokantoineen siirrettiin uudelle palvelimelle.

Windows 10 rollout projekti

Raskaan kaluston vuokraus- ja myyntitoiminta yritys tarvitsee uudet tyцasemat. Kaikki työasemat korvattiin vaiheittain Windows 10 koneilla. Työt tehtiin jouhevasti, asentamalla koneet valmiiksi esiasennuspisteessä, minkä jдlkeen käyttäjän työpisteellä tehtiin loput määritykset. Työ jatkuu vielä palvelimen päivityksellä, joka tehdään myöhemmin.

Pilvipalveluissa ongelma

Isännöititoimistolla ongelmia domus pilvipalveluissa , yhteys katkeaa jos sen jättää taustalle ilman käyttöä. Vika korjattu asentamalla uusi palomuurilaite asiakkaalle.

Mittalaite käytössä olevien kannettavien vaihto

Raskaan kaluston huollossa mittalaitekäytössä vanhoja Windows koneita, jotka on vaihdettava uudempiin. Ennen vaihtoa on varmistettava, että vanhat ohjelmat toimivat myös uusissa koneissa. Työ tehtiin muutaman päivän aikana ja samalla testattiin mittalaiteohjelmien toimivuus.

Windows 10 rollout projekti

Päivitimme mainostoimiston työasemat Windows 10 koneiksi. Ohjelmat tietoineen otettiin talteen ja siirrettiin takaisin päivitetyille koneille. Työ tehtiin yhden päivän aikana ja asiakas pääsi jatkamaan töitä päivitetyillä koneilla seuraavana päivänä.

Sähköpostin käytettävyys ongelma

Urheiluvälineiden maahantuonti tukku- ja vähittäiskauppalla ongelma, työntekijät eivät pysty lukemaan samoja posteja eri koneilta. Vika korjattiin asentamalla sähköpostit ja viestinvälitys ohjelmat uudestaan .

Palvelinhuolto ja tietojen palautus

Arkkitehtitoimiston tiedostopalvelimessa laitevika. Pelastettu tiedot koneelta siirtällä ne uudelle palvelimelle jonka jälkeen vanha palvelin poistettiin käytöstä.